Image

Снүүкер биллиард

Олон улсын стандартад нийцсэн снүүкер биллиардын ширээ болон мастер тогоочийн гарын хоол, хүйтэн уух зүйлсээр үйлчлүүлэн алжаалаа тайлаарай.

Image