Image

хурлын танхим

Зочид буудлын 3 давхарт байрлах   хурлын танхим нь 50 хүртэлх хүний хурал, семинар, зөвлөгөөн зохион байгуулахад тохиромжтой. Харин томоохон хэмжээний 500 хүртэлх хүний хурал, чуулганы захиалгыг авч байна.

Хурлын арга хэмжээг зохион байгуулахад сүүлийн үеийн дуу, дүрсний нягтрал сайтай тоног төхөөрөмжөөр үйлчлэхэд бид бэлэн байна. 

  • Утасгүй өндөр хурдны интернетийн үйлчилгээ
  • LCD Проектор
  • Микрофон
  • Индэр
  • Зөөврийн яригч
Image

info@royalhousehotel.mn

9503-4088

50 хүн